Film zrealizowany w ramach programu "Kultura w sieci" 

Opowiadanie, a zwłaszcza zdefiniowanie własnej sztuki jest rzeczą trudną, prawie niemożliwą. Najważniejszym powodem każdej twórczości jest tajemnica. Tajemnica, która mnie intryguje i prowadzi, zrodziła się z zafascynowania abstrakcją.

Szczególne znaczenie miała tu twórczość abstrakcjonistów ekspresyjnych, takich jak Jackson Pollock, Mark Rothko czy Willem de Kooning. Oczywiście każde malarstwo to odrębny rodzaj pisma. Większość moich prac mieści się w szerokim nurcie zwanym abstrakcją, a często mam wrażenie, że na granicy abstrakcji i jakiegoś rodzaju malarstwa przedstawieniowego. Abstrakcja nigdy do końca nie jest całkowitym oderwaniem od rzeczywistości - przecież tworzy ją człowiek.

Obrazy, jakie tworzę, to autonomiczne, odrębne byty, które nie mają za zadanie przedstawiać czegokolwiek poza sobą. Temat i konkret schodzą na dalszy plan, nawet gdy obraz jest figuratywny. Wielokrotnie w trakcie realizacji ulegam wewnętrznemu nakazowi minimalizowania ilości i różnic jakościowych elementów obrazu. Jest to związane z jednej strony z potrzebą ciszy wizualnej, a z drugiej z potęgowaniem emocji. Proces takiego „czyszczenia” obrazu jest niebezpieczny. Jeśli idzie za daleko, znikają istotne napięcia, a sam obraz staje się w pewnym sensie neutralny.

Skąd w moim malarstwie taka dążność do spokoju i minimalizmu? Chyba z potrzeby odreagowania kontrastu jaki coraz bardziej narasta między niebywałym rozwojem cywilizacyjnym, a stałością podstawowych zachowań, odczuć i instynktów człowieka .

 

Nagrody i wyróżnienia


II nagroda w X Triennale Plastyki Włocławskiej, 2021


III nagroda w Ogólnopolskiej Wystawie II Konstelacje - Poza Horyzont, Toruń, 2020


III nagroda w konkursie Dzieło Roku ZPAP Toruń - Annale, 2020


Wyróżnienie w IX Triennale Plastyki Włocławskiej, 2018


II nagroda na XXXIX konkursie Dzieło Roku ZPAP Toruń, 2013


II nagroda na XXXVIII konkursie Dzieło Roku ZPAP Toruń, 2012


III nagroda na XXXVI konkursie Dzieło Roku ZPAP Toruń, 2010


II nagroda w konkursie Włocławskie Impresje, 2010


Wyróżnienie w VI Triennale Plastyki Włocławskiej, 2009


III nagroda w konkursie Włocławskie Impresje, 2009


II nagroda na XXXII konkursie Dzieło Roku ZPAP Toruń, 2006


I nagroda na XXXI konkursie Dzieło Roku ZPAP Toruń, 2005


III nagroda w konkursie Włocławskie Impresje, 2005


II nagroda na XXX konkursie Dzieło Roku ZPAP Toruń, 2004


I nagroda w IV Triennale Plastyki Włocławskiej, 2003


II nagroda na XXIX konkursie Dzieło Roku ZPAP Toruń, 2003


III nagroda w konkursie Włocławskie Impresje, 2003


I nagroda na XXVIII konkursie Dzieło Roku ZPAP Toruń, 2002


II nagroda w konkursie Włocławskie Impresje, 2001


Nagroda Starosty Aleksandrowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 2001


Wyróżnienie w III Triennale Plastyki Włocławskiej, 2000


Wyróżnienie w konkursie Malarstwo i grafika regionu toruńskiego Toruń czerwiec, 1998


Wyróżnienie w ramach Nagrody Roku w konkursie Malarstwo i grafika regionu toruńskiego za 1997 rok, Toruń, 1998


II nagroda w konkursie Malarstwo i grafika regionu toruńskiego Toruń, grudzień, 1997


II nagroda w konkursie Malarstwo i grafika regionu toruńskiego Toruń, czerwiec, 1997


Wyróżnienie w konkursie Włocławskie Impresje, 1996 


Urodził się w 1955 roku. W 1979 roku ukończył matematykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1999 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Mieszka w Ciechocinku.

W swojej działalności poświęca się głównie malarstwu. Tworzy również muzykę. Uczestnik wystaw indywidualnych i zbiorowych. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach.

Jerzy Kędzierski