Tekst z katalogu wystawy

Tekst z  katalogu wystawy

Tekst z katalogu  wystawy 

Tekst z katalogu  wystawy

Artykuł  Zarządu Głównego  ZPAP

Artykuł  Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy

Artykuł  z archiwum CSW Toruń

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE

 

Od Tumultu do Arsenału, Galeria Arsenał Toruń, 1999

 

Kunstler aus Thorn, Dom Sztuki, Getynga, 2001

 

Wystawa Malarstwa, Rysunku, Grafiki i Rzeźby, Gdańsk, 2002

 

Artyści Toruńscy II Poł. XX Wieku, Stary Ratusz, Getynga, 2003

 

Współczesna Plastyka Ciechocińska, Galeria Pod Dachem Nieba, Ciechocinek, 2003

 

XXI i XXII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin, 2006, 2008

 

Moderne Malerei Polnischer Kunstler, Klosters Marienstern, Muhlberg, 2008

 

I, II i III Wystawa Sztuki Polygonum, Bydgoszcz, 2008 - 2013

 

622 upadki Bunga - wystawa na 100-lecie ZPAP Okręg Toruń, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń, 2011

 

Nowe Otwarcie, Dom Artysty Plastyka, Warszawa, 2012

 

Dzieło Roku ZPAP Toruń, 1999 - 2013, 2020 - 2021

 

Triennale Plastyki Włocławskiej, Włocławek, 1996 - 2013

 

Wystawa Artystów Toruńskich 3 - 2 - 1 - 0, Getynga, 2018

WYSTAWY INDYWIDUALNE 

 

"Jerzy Kędzierski Malarstwo", Ratusz, Inowrocław, 2004

 

„Abstrahere”, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2005

 

„Jerzy Kędzierski Malarstwo", Galeria Sztuki Współczesnej, Włocławek, 2006

 

"Solaris", Galeria MCK, Aleksandrów Kujawski, 2007

 

„Jerzy Kędzierski Malarstwo”, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa, 2008

 

„Jerzy Kędzierski Malarstwo”, Galeria MBP Ciechocinek, 2019

Konkurs pn. Konstelacje - Poza horyzont ma status festiwalu i posiada charakter ogólnopolski, adresowany do profesjonalnych twórców, absolwentów i studentów wyższych uczelni artystycznych. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych dzieł odnoszących się do przewodniego tematu. Z uwagi na tradycje Kopernikańskie związane z Toruniem jednym z ważnych odniesień może być problem astronomii i kosmosu - pojęty w szerokim aspekcie. Ponadto, każdy z uczestników odnosząc się do konstelacji układów form i innych wartości plastycznych, a także przekraczania horyzontów w swoich propozycjach, także spełni konkursowe oczekiwania.

Systematycznie, co trzy lata, we włocławskiej Galerii Sztuki Współczesnej spotykają się dzieła artystów z regionu. Spotkaniu dzieł towarzyszą ich twórcy, rodziny i przyjaciele artystów, miłośnicy sztuki. Co trzy lata mamy święto naszej lokalnej, jakże zróżnicowanej Sztuki. Na Triennale zderzają się postawy twórcze i pomysły. Tradycyjne pejzaże korespondują z abstrakcją. Surrealistyczne, fantastyczne dzieła kontrastują z fantazją materii w tkaninach. Szlachetne fotografie i grafiki warsztatowe prowadzą dyskurs z ceramicznymi ptakami. Malowane "portrety rzeczy" spoglądają na głowy z wypalonej gliny... Wystawa bez tematu? Czy raczej wielość tematów, koncepcji, sposobów wyrażania myśli i emocji?

Okręg Toruński ZPAP powstał 60 lat temu w 1945 r.

Jego pierwszym prezesem był Tymon Niesiołowski,

wybitny malarz, który swoją wysoką pozycję w sztuce polskiej osiągnął w okresie międzywojennym. Toruń powrócił do Polski w 1920 r. i stanowił znaczące, nowocześnie rozwijające się centrum Województwa Pomorskiego. Konfraternia Artystów w Toruniu założona przez Antoniego Fałata skupiała środowiska artystyczne Torunia tamtego czasu. Po II wojnie światowej ZPAP tworzyło obok konfratrów silne środowisko artystów przybyłych do Torunia  z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a także artyści ze Lwowa i Krakowa. Stanowili oni trzon Wydziału Sztuk Pięknych utworzonego w 1945 r. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

Sztuka XX wieku rozwijała się pod hasłem awangardy, Wielkiej awangardy, dziś często nazywanej "pierwszą awangardą". Pierwszą bo w ślad za nią pojawiła się "nowa awangarda". Być może wkrótce usłyszymy o kolejnej, najnowszej awangardzie... Wszystkie kolejne kierunki i tendencje karmią się wspomnieniami z przeszłości. Byli fowiści, pojawili się "nowi dzicy", sztuka figuralna to teraz nowa figuracja, pop-art nazywano też neodadaizmem, a realizm przerodził się w hiperrealizm. Dzięki wprowadzeniu nowych akcentów lub przesunięciu już istniejących uzyskujemy twórczość nową, zaskakującą a wręcz interesującą.

„Nowe Otwarcie” to wyjątkowa wystawa kończąca obchody stulecia Związku Polskich Artystów Plastyków i inaugurująca nowy okres działalności  stowarzyszenia. ZPAP jest jednym z najstarszych i największych w świecie stowarzyszeń artystycznych. Odegrało ono znaczącą rolę w historii polskiej sztuki XX wieku. W różnych okresach związali się z nim tacy artyści jak choćby Wojciech Weiss, Teodor Axentowicz, Zbigniew Pronaszko, Tadeusz Kantor, Andrzej Wróblewski,  Jonasz Stern, Jan Lebenstein, Jerzy Bereś, Tadeusz Brzozowski, czy Jerzy Nowosielski. Obecna wystawa prezentuje prace blisko 300 twórców z całej Polski będących członkami organizacji w dniu dzisiejszym i stanowi swoisty artystyczny „bilans otwarcia”. Jest punktem wyjścia do zadania fundamentalnych pytań o przyszłość stowarzyszeń artystycznych w ogóle jak i samego ZPAP. Jaka jest jego kondycja dzisiaj? 

KONSTELACJE - POZA HORYZONT

II OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA SZTUKI

GALERIA ZPAP, TORUŃ, 2020

X TRIENNALE PLASTYKI WŁOCŁAWSKIEJ 

 

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ WE WŁOCŁAWKU, 2021

XXXI KONKURS DZIEŁO ROKU 2004

 

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

OKRĘG TORUŃSKI

GALERIA  SZTUKI WOZOWNIA, TORUŃ, 2005

XXI FESTIWAL POLSKIEGO MALARSTWA WSPÓŁCZESNEGO

 

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH, SZCZECIN, 2006

ABSTRAHERE

WYSTAWA MALARSTWA JERZEGO KĘDZIERSKIEGO

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA, TORUŃ, 2005

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ,

WŁOCŁAWEK, 2006

NOWE OTWARCIE

WYSTAWA Z OKAZJI OBCHODÓW 100-LECIA ZPAP

GALERIA DAP, WARSZAWA, 2012

Wystawa POLYGONUM 3 ukazuje aktualne trendy i stan sztuki współczesnej w całym zakresie sztuk wizualnych reprezentowanej przez twórców województwa Kujawsko – Pomorskiego. Ma także na celu promowanie ciekawych postaw artystycznych w Polsce i w Europie. Konkurs POLYGONUM adresowany jest do artystów zamieszkałych bądź realizujących swoje artystyczne projekty na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. W konkursie udział wzięli artyści profesjonalni tj. absolwenci wyższych uczelni artystycznych, członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Artystów Rzeźbiarzy, ZPAP Polska Sztuka Użytkowa i innych związków twórczych. Na wystawę pokonkursową POLYGONUM 3 jury zakwalifikowało prace 32 artystów.

Więcej...

POLYGONUM 3

3 WYSTAWA SZTUKI TWÓRCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GALERIA MIEJSKA BWA, BYDGOSZCZ, 2013

622 UPADKI BUNGA 

WYSTAWA Z OKAZJI 100-LECIA ZPAP

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, TORUŃ, 2011

 

Z okazji stuletniej rocznicy powstania Związku Polskich Artystów Plastyków, Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu przygotowało wystawę poświęconą regionalnej sekcji Związku: Okręgowi Toruńskiemu ZPAP. Środowisko artystów związanych z Toruniem zostanie po raz pierwszy tak szeroko przedstawione w murach toruńskiego CSW. Będzie to wyjątkowa i niepowtarzalna okazja, by prześledzić m.in. bogatą historię Okręgu Toruńskiego ZPAP, kulturalnego życia Torunia, by zapoznać się z portretami i autoportretami najważniejszych historycznych postaci związanych z naszym miastem i jego okolicami. Będzie to również sposobność odbycia niezwykłej podróży przez subiektywne pejzaże wyobraźni artystów, ich różne formy ekspresji i wizje artystyczne, ale nie tylko.

 

JAK SIĘ MALUJE KWADRAT

... albo malowanie momentów intymnego życia na płótnie

 

Co by mogło być i jak by to było?

Dokonując analizy dotychczasowej twórczości malarskiej Jerzego Kędzierskiego, tak jakby w tle, odnajdujemy tego wyjątkowo dobrego ducha artystycznych grup, które swego czasu, w minionym wieku, w różnych miejscach Europy, koncentrowały swoją aktywność na budowaniu struktur, których głównymi konstrukcyjnymi elementami były przestrzeń, ruch i światło. A on jeszcze do tego dodaje kolor. Ale jaki kolor! Kolorową płaszczyznę ze świeżym barwnym tonem i własnym malarskim pismem. Jest w tym cząstka hiszpańskiej grupy Equipo 57, ale też pewien impuls grupy niemieckich twórców z ich Zero Group w Dusseldorfie, włoskiej grupy Gruppo A z Padwy i Gruppo T z Mediolanu, a także fascynującej Groupe de recherche d'art visuel założonej i działającej w Paryżu.